Informacja dla rodziców grup 0 i klas I

Organizacja grup od 1.VIII.2017r.

GRUPY „0”
Grupy „0” tj. Wynalazcy oraz Naukowcy w roku szkolnym 2017/2018 będą miały swoje sale na parterze w szkole tj. sala 1 – Naukowcy, sala 2 – Wynalazcy.

Uwaga: w godzinach porannych tj. 6.30 – 8.00 dzieci zbierają się w sali nr 1 w Szkole. W godzinach popołudniowych tj. 16.00 – 16.30 – sala 1 szkoła,
16.30 – 17.30 odbiór dzieci odbywa się na terenie przedszkola.

KLASY IA I IB
Dzieci rozpoczynające od września naukę w klasie I Szkoły Podstawowej CET w sierpniu będą przebywały w sali nr 4 w szkole (I piętro za oszklonymi drzwiami).

Uwaga: w godzinach porannych tj. 6.30 – 7.30 dzieci zbierają się w sali nr 1 w Szkole. W godzinach popołudniowych tj. 16.30 – 17.30 odbiór dzieci odbywa się na terenie przedszkola.

Top
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH