Konkurs fotograficzny

Regulamin konkursu fotograficznego

 

Temat konkursu: Jesień oczami dziecka

 

Organizator konkursu: Dwujęzyczne Przedszkole CET

 

Cel konkursu: celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci na piękno jesiennej przyrody, rozwijanie umiejętności obserwacji detali pojawiających się jesienią oraz dokumentowania ich poprzez fotografię.

 

Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia. Zdjęcie powinno zostać wykonane przez dziecko z pomocą rodziców lub innych członków rodziny. Zdjęcie powinno pozostawać w tematyce jesiennej.

 

Uczestnicy konkursu: konkurs jest skierowany do dzieci uczęszczających do Dwujęzycznego Przedszkola CET wraz z ich rodzinami. Dla biorących udział w konkursie dzieci, wymagana jest pisemna zgoda rodziców. W tym celu należy złożyć u koordynatorów podpisany formularz zgłoszenia.

Zasady udziału w konkursie:

– udział w konkursie jest dobrowolny;

– fotografie musi być autorstwa jednej osoby;

– jedna osoba może zgłosić do konkursu jedną fotografię;

– fotografie przyjmujemy w formie papierowej;

– fotografia może mieć dowolny format;

– warunkiem udziału jest wypełnienie karty zgłoszenia;

– zgłoszenie fotografii jest równoznaczne z akceptacją regulaminu;

– organizator nie oddaje zgłoszonych prac.

Prace, które nie będą spełniały kryteriów, nie zostaną zakwalifikowane do konkursu

Do oceny prac zostanie powołane trzyosobowe Jury, w którego skład wchodzić będą pracownicy Dwujęzycznego Przedszkola CET.

Terminarz:

– prace należy składać do 25.10.2019r. u wychowawcy grupy;

– rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 30.10.2019r.;

– nagrody zostaną przyznane za trzy pierwsze miejsca;

– nagrody ufundowane zostaną przez Centrum Edukacji Twórczej Małgorzata Rudkowska – organ prowadzący Dwujęzyczne Przedszkole CET.

Top
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH