Nasze zajęcia

Naukę języka angielskiego nasi wychowankowie rozpoczynają od najmłodszej grupy wiekowej. Nauczanie odbywa się na zasadzie dwujęzyczności i polega na ścisłej współpracy wychowawcy z lektorem języka angielskiego. Pracujemy z dziećmi metodą immersji językowej, której istotą jest „zanurzanie” dziecka w języku obcym, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, mówienia oraz wprowadzanie szerokiego zasobu słownictwa. Lektor – nauczyciel języka angielskiego przebywa z dziećmi od 5 do 13 bloków edukacyjnych (w zależności od grupy wiekowej) w ciągu tygodnia w różnych momentach dnia. W tym czasie przeprowadza z dziećmi zajęcia oraz wspomaga nauczyciela w sprawowanej opiece nad dziećmi, w kontakcie z nimi, posługując się wyłącznie językiem angielskim. Nasi lektorzy korzystają w swojej pracy z autorskich programów oraz z książek i materiałów różnych wydawnictw m.in. Oxford, Longmann, Macmillan, przygotowują dzieci do prezentacji w trakcie różnych uroczystości, prezentują zwyczaje, obchodząc różne święta kultury anglosaskiej i amerykańskiej.

grupy wiekowe: 2, 3, 4, 5, 6

Zajęcia sportowe dla każdej grupy przedszkolnej odbywają się dwa razy w tygodniu. Na zajęciach są przeprowadzane różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem jak największej ilości sprzętu sportowego w celu ich urozmaicenia. Wdrażane są także ćwiczenia z gimnastyki korekcyjnej.

grupy wiekowe: 2, 3, 4, 5, 6

częstotliwość: 2 bloki edukacyjne w ciągu 1 tygodnia

Nadrzędnym celem zajęć muzyczno-rytmicznych jest umożliwienie dzieciom twórczej i odtwórczej ekspresji muzycznej i ruchowej. Na zajęciach stosujemy różne formy umuzykalniania: śpiewamy, słuchamy, gramy na instrumentach, wykonujemy ćwiczenia słuchowe i prowadzimy zabawy ruchowe. Ponadto w grupach zerowych do ćwiczeń słuchowych wykorzystujemy tablicę interaktywną.

grupy wiekowe: 2, 3, 4, 5, 6

częstotliwość: 2 bloki edukacyjne w ciągu 1 tygodnia

Człowiek przez ruch wyraża swoją osobowość: uczucia, myśli, wszelkie treści życia. Rytm i ruch zrodził taniec, który jest jedną z najstarszych form ruchowych uprawianych przez człowieka. Taniec zawsze spełniał i spełnia rolę środka usprawniającego motoryczność ludzką, czynnika wpływającego na rozwój i kształtowanie sprawności ruchowej człowieka i określonych cech motorycznych. Jest formą gimnastyki, która dotlenia organizm i wzmacnia serce. Poprawia też kondycję mięśni. W żywiołowym tańcu można rozładować złe emocje, agresję i frustrację.

grupy wiekowe: 2, 3, 4, 5, 6

częstotliwość: 2 bloki edukacyjne w ciągu 1 tygodnia

Nauka języka hiszpańskiego odbywa się przez gry, zabawy i naukę piosenek. Dzieci mają również okazję zapoznać się z tradycjami oraz kulturą Hiszpanii.

grupy wiekowe: 5, 6

częstotliwość: 4 bloki edukacyjne w ciągu 1 tygodnia

Piłka nożna dla dzieci jako sport zespołowy pozwala poczuć ducha zdrowej rywalizacji i nauczyć się zasad gry fair play. To zajęcia ogólnorozwojowe, zachęcające do biegania, a także rozwijające umiejętność taktycznego myślenia i analizowania.
Piłka nożna dla dzieci w naszym wykonaniu odbywa się pod czujnym okiem profesjonalnych trenerów i pasjonatów, jest gwarancją bezpieczeństwa i radosnej atmosfery.

grupy wiekowe: 6

częstotliwość: 1 blok edukacyjny w ciągu 1 tygodnia

grupy wiekowe: 5, 6

częstotliwość: 2 bloki edukacyjne w ciągu 2 tygodni

grupy wiekowe: 5, 6

częstotliwość: 2 bloki edukacyjne w ciągu 2 tygodni

Top
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH