Kadra

Pani Anna, Dyrektor Przedszkola, nauczycielka wychowania przedszkolnego

Pani Agnieszka, nauczycielka wychowania przedszkolnego

Pani Karolina, nauczycielka j.angielskiego

Pani Anna, nauczycielka wychowania przedszkolnego

Pani Beata, nauczycielka wychowania przedszkolnego

Pani Grażyna, nauczycielka wychowania przedszkolnego
Pani Joanna, opiekunka
Pani Justyna, nauczycielka wychowania przedszkolnego

Pani Paulina, nauczycielka wychowania przedszkolego

Pan Robert, nauczyciel wychowania fizycznego
Top
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH