Zapisy

do grupy:
rok:Dane osoby zgłaszającej

Dane dziecka

Adres zamieszkania dziecka

Orzeczenie niepełnosprawności (W razie posiadania ww. orzeczenia należy dostarczyć jego kopię do sekretariatu.)

Oświadczenia i upoważnienia

Top
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH