Opieka psychologiczna-pedagogiczna

Dwujęzyczne Przedszkole CET jest placówką o rozbudowanej strukturze pomocy psychologiczno- pedagogicznej. W trosce o dobro dzieci profesjonalną pomoc oferują psycholog, pedagodzy specjalni, nauczyciel wspomagający oraz terapeuta integracji sensorycznej, we współpracy z logopedą. Naszym celem i zadaniem jest wspomaganie dzieci zarówno w ich naturalnym i prawidłowym rozwoju jak i w trudnościach oraz wszelkiego rodzaju zaburzeniach rozwojowych.

W Dwujęzycznym Przedszkolu CET realizowane są:

– zajęcia terapeutyczne w przypadku dzieci z trudnościami natury emocjonalnej

– zajęcia terapeutyczne dla dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu poznawczym

– zajęcia terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniem o wczesnym wspomaganiu rozwoju

-wspieranie rozwoju dzieci mających trudności w funkcjonowaniu społecznym

-organizowanie grup terapeutycznych TUS ( Trening umiejętności społecznych)

-realizacja zajęć w ramach projektu “Ja to ja” rozwijającego poczucie własnej wartości i tożsamości

-regularna obserwacja dzieci

-realizacja zaleceń z opinii psychologiczno- pedagogicznych, opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz orzezeczeń

-spotkania specjalistów z rodzicami dzieci objętych pomocą psychologiczną

-rozmowy interwencyjne z dziećmi i rodzicami

-psychoedukacja rodziców

– zajęcia prowadzone metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

– nasze  przedszkole realizuje podstawę programową we współpracy z wydawnictwem WSiP, bazując na metodzie dobrego startu według profesor Marty Bogdanowicz- specjalistki psychologii klinicznej dziecka.

Top
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH