Zajęcia popołudniowe

Zabawy badawcze

to zajęcia oparte na doświadczeniach i prostych eksperymentach, odpowiadających na przeróżne pytania stawiane przez najmłodszych. Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozwijają umiejętność krytycznego myślenia oraz myślenia przyczynowo-skutkowego. Zabawy badawcze dostarczą dziecku niezliczonej ilości nowych przeżyć związanych z odkrywaniem właściwości rzeczy i zjawisk.

“Natura? Hurra!”

Zajęcia ekologiczno-przyrodnicze. Każde z zajęć to inny blok tematyczny, traktujący o innym zjawisku przyrodniczym bądź o innych okolicznościach przyrody, odpowiednio do panującej aktualnie pory roku (las, łąka, góry, morze, jesień, zima, wiosna, lato etc.). Zajęcia mają na celu przede wszystkim budowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci oraz pobudzanie wrażliwości na otaczający nas świat fauny i flory, z którymi to obcujemy na co dzień.

Matematyczny Bzik

kółko matematyczne przeznaczone dla grup 0.
Zajęcia mają na celu wspomaganie myślenia przyczynowo -skutkowego oraz zbieranie i porządkowanie informacji.
Czego nauczą się przedszkolaki:
– określania ciągu zdarzeń,
– określania przyczyn i skutków zdarzeń,
– określania ciągów przyczynowo-skutkowych,
– stosowania różnych strategii rozwiązywania problemów,
– współdziałania w grupie,
– zbierania, kodowania i analizowania danych,
– notowania informacji w prostej tabeli,
– szacowania.

„W krainie eko zabawek”

zajęcia plastyczno-techniczne. Podczas każdego spotkania dzieci będą pod okiem wychowawcy przygotowywać zabawki lub pomoce dydaktyczne, wykorzystując do tego surowce wtórne. Zajęcia mają na celu uwrażliwić dzieci na okazywanie poszanowania dla środowiska. Zwykła butelka, rolka po papierze, czy kawałek kartonu mogą zyskać nowe życie.

„Eksperymenty”

jako zajęcia dodatkowe są prowadzone w grupie Pogodni Myśliciele oraz Radosne Bystrzaki. Celem tych zajęć jest wspomaganie myślenia u dzieci w zakresie:

– rozbudzania ciekawości otaczającym nas światem przyrody oraz nauczenie dzieci prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych,
– budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka,
– poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń,
– wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia,
– przestrzeganie zasad współdziałania przy pracy,
– formułowanie spostrzeżeń i wniosków.

Zajęcia plastyczne/kreatywne

zajęcia, na których tworzymy prace plastyczne różnymi technikami i metodami plastycznymi. Mają one na celu rozwój kreatywności i wyobraźni dzieci. Dzieci będą ćwiczyły motorykę małą oraz uczyły się współpracy w grupie.

“Kreatywne Paluszki”

zajęcia plastyczne, które odbywają się raz w tygodniu, w środy, dla dzieci w wieku 5 lat. Dzieci poznają na nich różne techniki plastyczne, dzięki którym tworzą ciekawe prace, rozwijają swoją wyobraźnię i kreatywność oraz ćwiczą motorykę małą.

Zajęcia z tablicą interaktywną

W trosce o jak najbardziej optymalny rozwój naszych przedszkolaków w czasie zajęć dydaktycznych wykorzystujemy tablice interaktywną. Działa ona  jak duży ekran, który obsługujemy za pomocą dotyku. Przedszkolaki mogą  rysować,  malować, zaznaczać, przeciągać obrazy na wyznaczone miejsce, a także podkreślać interesujące nas rzeczy na wyświetlonym obrazie. Bawiąc się przyswajają nową wiedzę i umiejętności. Z tablicą nauka staje się prostsza i efektywniejsza.

Zajęcia z tablicą z iPADAMI

Zajęcia z użyciem iPadów przeznaczone są dla grup 5-letnich i odbywają się na zasadzie dwujęzyczności. W czasie zajęć korzystamy z różnorodnych aplikacji, które pozwalają przedszkolakom zrozumieć otaczający nas świat. Użycie najnowszych technologii na naszych zajęciach wpływa również na rozwój następujących obszarów dziecka: wzrok, słuch, mowa, sprawność fizyczna i motoryczna. Tacy mali a też potrafią. 🙂
Top
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH