Nasze zajęcia językowe

Język angielski

Naukę języka angielskiego nasi wychowankowie rozpoczynają od najmłodszej grupy wiekowej (2,5 – 3 latki). Nauczanie odbywa się na zasadzie dwujęzyczności i polega na ścisłej współpracy wychowawcy z lektorem języka angielskiego. Lektor języka angielskiego przebywa z dziećmi od 5 do 13 bloków edukacyjnych (w zależności od grupy wiekowej) w ciągu tygodnia w różnych momentach dnia. W tym czasie przeprowadza z dziećmi zajęcia oraz wspomaga nauczyciela w sprawowanej opiece nad dziećmi, w kontakcie z nimi posługując się wyłącznie językiem angielskim. Nasi lektorzy korzystają w swojej pracy z książek i materiałów różnych wydawnictw m. in. Oxfordu, Longmann, Macmillan, przygotowują dzieci do prezentacji w trakcie różnych uroczystości, prezentują zwyczaje obchodząc różne święta kultury anglosaskiej i amerykańskiej.

Język hiszpański

Nauka języka hiszpańskiego odbywa się poprzez gry, zabawy i naukę piosenek. Dzieci mają również okazję zapoznać się z tradycjami oraz kulturą Hiszpanii.

Zajęcia z tablicą interaktywną

W trosce o jak najbardziej optymalny rozwój naszych przedszkolaków w czasie zajęć dydaktycznych wykorzystujemy tablice interaktywną. Działa ona jak duży ekran, który obsługujemy za pomocą dotyku. Przedszkolaki mogą rysować, malować, zaznaczać, przeciągać obrazy na wyznaczone miejsce, a także podkreślać interesujące nas rzeczy na wyświetlonym obrazie. Bawiąc się przyswajają nową wiedzę i umiejętności. Z tablicą nauka staje się prostsza i efektywniejsza.

Zajęcia z tablicą z iPADAMI

Zajęcia z użyciem iPadów przeznaczone są dla grup 5-letnich i odbywają się na zasadzie dwujęzyczności. W czasie zajęć korzystamy z różnorodnych aplikacji, które pozwalają przedszkolakom zrozumieć otaczający nas świat. Użycie najnowszych technologii na naszych zajęciach wpływa również na rozwój następujących obszarów dziecka: wzrok, słuch, mowa, sprawność fizyczna i motoryczna. Tacy mali a też potrafią. 🙂

Top
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH