Poznajmy się

Przedszkole CET to niepubliczne dwujęzyczne przedszkole, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współczesnych rodziców. Podejmujemy wyzwania przyszłości, realizując systematycznie procesy dydaktyczno-wychowawcze wspomagające naturalny rozwój dzieci. Oferujemy opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym od 2,5 do 6 lat.

W naszym przedszkolu:

  • realizujemy podstawowe cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty, dzięki czemu odpowiednio przygotowujemy dziecko do nauki szkolnej,
  • zapewniamy dziecku środowisko stymulujące jego rozwój psychiczny, fizyczny, społeczny i emocjonalny,
  • rozwijamy umiejętności językowe – dwujęzyczność, przede wszystkim umiejętności rozumienia ze słuchu i mówienia, ale także czytania i pisania w języku angielskim,
  • stawiamy na intelektualną kreatywność, wychodząc z założenia, że odkrycie i rozwój dziecięcych możliwości jest kluczem do zdobywania wiedzy, samodzielnego rozwiązywania problemów, badania i doświadczania, a także do współpracy i współdziałania,
  • gwarantujemy dostęp do bogatej oferty zajęć dodatkowych w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu.
Top
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH