Opieka logopedyczna

Opieką logopedyczną w Dwujęzycznym Przedszkolu CET objęte są zarówno te dzieci, które wykazują nieprawidłowości w rozwoju mowy i języka, jak i ci podopieczni, których zdolności komunikacyjne rozwijają się prawidłowo. Kompleksowa opieka logopedyczna w przedszkolu obejmuje działania z zakresu profilaktyki (m. in. grupowe zajęcia logopedyczne przeciwdziałające powstaniu nieprawidłowości i regularne diagnozy logopedyczne) oraz działania terapeutyczne.

Logopeda czuwa nie tylko nad wymową dzieci, ale skupia się też na wszystkich czynnikach, które mogą zaburzać proces komunikowania się – na rozumieniu mowy, zdolnościach słuchowych, budowie anatomicznej narządów mowy (warg, języka, podniebienia), stanie uzębienia. Prowadzi stałe konsultacje z nauczycielami, rodzicami, terapeutami. W razie potrzeby odsyła dzieci do innych specjalistów, np. ortodonty, laryngologa, neurologa, psychologa.

Okres przedszkolny jest niezwykle ważnym etapem rozwoju mowy i języka dziecka. Zdolności językowo-komunikacyjne rozwijają się niezwykle dynamicznie. Cały proces wymaga intensywnego nadzoru i natychmiastowych reakcji, w razie zaobserwowania nieprawidłowości. Rozumiejąc te potrzeby, zapewniamy wszechstronną opiekę logopedyczną dostosowaną do indywidualnych potrzeb podopiecznych Dwujęzycznego Przedszkola CET.

Top
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH