Oferta i cennik

PRZEDSZKOLE:

 • opieka i edukacja od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30–17.30
 • realizacja programów nauczania języka angielskiego oraz języka hiszpańskiego
 • zajęcia dwujęzyczne prowadzone przez wykwalifikowanych, certyfikowanych nauczycieli
 • realizacja Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego
 • praca metodą projektów edukacyjnych
 • realizacja ogólnopolskich projektów edukacyjnych
 • realizacja innowacji pedagogicznych
 • bogata oferta zajęć dodatkowych: język angielski, język hiszpański, sport, piłka nożna, taniec, robotyka, zajęcia artystyczne
 • dni tematyczne
 • konkursy na różnych poziomach
 • wycieczki bliższe i dalsze…
 • uroczystości przedszkolne
 • udział w różnorodnych akcjach charytatywnych
 • diagnoza dziecka: obserwacje pedagogiczne,
 • opieka psychologiczno – pedagogiczna: obserwacje, konsultacje i porady, diagnoza przyczyn trudności dzieci, zajęcia terapeutyczne m.in. socjoterapia, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne, warsztaty psychologiczne w grupach, psychopedagogizacja nauczycieli oraz rodziców
 • opieka logopedyczna
 • współpraca z Policją, Strażą pożarną, ratownikiem medycznym, dietetykiem i innymi
 • współpraca z rodzicami: spotkania z wychowawcą, konsultacje indywidualne z nauczycielami
 • codzienna dawka świeżego powietrza na interaktywnym placu zabaw
Opłaty w przedszkolu od 01.01.2023
Rodzaj opłaty
Jedno dziecko w przedszkolu

Rodzeństwo

Czesne – rata miesięczna
850,00 zł
             780,00 zł
Czesne w lipcu – rata
550,00 zł
            550,00 zł
Jednorazowa opłata rekrutacyjna
800,00 zł
Top
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH