„Optymistyczne Przedszkole”

Ogólnopolski Program „Optymistyczne Przedszkole” autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot

Chcemy, żeby nasze dzieci miały coś więcej niż tylko zdrowe ciała. Chcemy, żeby ich życie przepełnione było miłością, żeby miały przyjaciół i dokonywały szlachetnych czynów, żeby były chętne do nauki i stawiały czoło wyzwaniom. Chcemy, żeby były wdzięczne za to, co od nas dostają, a jednocześnie dumne ze swych osiągnięć. Chcemy, żeby rosły z wiarą w przyszłość, z umiłowaniem przygody i poczuciem sprawiedliwości i żeby miały dość odwagi, aby postępować zgodnie z tym poczuciem. Chcemy, żeby nie załamywały się w obliczu porażek i niepowodzeń, które niesie ze sobą dorastanie. A kiedy nadejdzie odpowiedni czas, by stały się dobrymi rodzicami […]. Powinno nam się udać osiągnąć to wszystko.

– Martin E.P. Seligman, „Optymistyczne Dziecko”

Życie w obecnym czasie staje się coraz trudniejsze, dorośli uśmiechają się rzadziej, coraz mniej czasu poświęcają swoim pociechom. Aby temu zaradzić, nasze przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiego programu autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot „Optymistyczne Przedszkole”. Celem programu jest rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczenie, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty. Pragniemy, aby dzieci przejawiały zachowania i działania konstruktywne, życzliwe i przyjazne dla innych ludzi. Ważne jest, by dzieci były pogodne, chętne do pomocy i współpracy, tolerancyjne, by kochały to, co jest naprawdę cenne i godne kochania, były wrażliwe na krzywdę ludzką i niesprawiedliwość, zaangażowane we wszystko to, co może maksymalizować szczęście każdego człowieka.

Program „Optymistyczne Przedszkole” ma siedem znaków szczególnych, jak siedem kolorów tęczy:

  • kolor czerwony – wychowanie optymistycznego dziecka,
  • kolor pomarańczowy – inteligencje wielorakie,
  • kolor żółty – sukces każdego dziecka,
  • kolor zielony – coraz wyższy poziom umiejętności dzieci,
  • kolor niebieski – optymistyczni rodzice,
  • kolor granatowy – optymistyczny personel,
  • kolor fioletowy – promocja.

Dzięki wspólnemu wysiłkowi nauczycieli, pracowników, dzieci i rodziców otrzymamy ogólnopolski certyfikat jakości w realizacji programu „Optymistyczne Przedszkole”. Nasze wspólne działania przyczynią się do rozwoju zainteresowań dzieci poprzez swobodę wyboru aktywności, a rodziców wzbogacą o wiedzę w rozwijaniu inteligencji wielorakich u swoich pociech. Będziemy rozwijać wśród wychowanków optymistyczne cechy charakteru takie jak dobroć, życzliwość, empatię, kreatywność, prawdomówność, odwagę, opanowanie, spokój itp.

Czy warto być optymistą? Jesteśmy przekonani, że tak – optymista wie, że z każdego, nawet najbardziej trudnego doświadczenia można wydobyć jakieś dobro. Dzięki temu z odwagą kroczy przez życie i z nadzieją patrzy w przyszłość. Bo świat nie jest ani czarno-biały, ani szary – świat jest kolorowy, jak tęcza przypominająca nam, że warto być optymistą!

Top
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH