Nasze zajęcia

Język angielski

Naukę języka angielskiego nasi wychowankowie rozpoczynają od najmłodszej grupy wiekowej (2,5 – 3 latki). Nauczanie odbywa się na zasadzie dwujęzyczności i polega na ścisłej współpracy wychowawcy z lektorem języka angielskiego. Lektor języka angielskiego przebywa z dziećmi od 5 do 13 bloków edukacyjnych (w zależności od grupy wiekowej) w ciągu tygodnia w różnych momentach dnia. W tym czasie przeprowadza z dziećmi zajęcia oraz wspomaga nauczyciela w sprawowanej opiece nad dziećmi, w kontakcie z nimi posługując się wyłącznie językiem angielskim. Nasi lektorzy korzystają w swojej pracy z książek i materiałów różnych wydawnictw m. in. Oxfordu, Longmann, Macmillan, przygotowują dzieci do prezentacji w trakcie różnych uroczystości, prezentują zwyczaje obchodząc różne święta kultury anglosaskiej i amerykańskiej.

Język hiszpański

Nauka języka hiszpańskiego odbywa się poprzez gry, zabawy i naukę piosenek. Dzieci mają również okazję zapoznać się z tradycjami oraz kulturą Hiszpanii.

Kodowanie na dywanie

Czy chcemy, czy nie, wszyscy żyjemy w świecie pełnym kodów. Na przykład litery to kody językowe, cyfry – kody liczbowe, a nuty pozwalają kodować dźwięki.
Zabawy z kodowaniem są dla dzieci źródłem radości: otwierają umysły, rozwijają umiejętności logicznego myślenia, rozumowania i wnioskowania. Kształcą wyobraźnię i kreatywność dzieci. Dzieci działają w grupie, dzięki czemu rozwijają swoje kompetencje społeczne. Wykonując różne zadania dzieci czują się zauważane i wzrasta ich poczucie własnej wartości. Same zalety 🙂

Sport z elementami gimnastyki korekcyjnej

“Sport dla najmłodszych” przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Podjęte w nim działania kładą nacisk na podnoszenie sprawności podopiecznych, inspirowanie do twórczego działania oraz kształtowanie wcześniej nabytych umiejętności. Program zajęć dodatkowych został opracowany oraz dostosowany do możliwości i potrzeb dzieci, tak aby czas wolny spędzić w sposób aktywny.

Taniec nowoczesny

Podczas zajęć ruchowo – tanecznych dzieci biorą udział w zabawach integracyjnych oraz muzyczno – ruchowych. Wspólnie tworzymy również projekt polegający na przekazaniu głównych wartości życiowych takich jak miłość, przyjaźń i pasja za pomocą tańca i ruchu.

Przedszkolak śladami przeszłości

Wierzymy, że historia to fascynująca podróż przez którą chcemy przeprowadzić naszych przedszkolaków. Prowadzone zajęcia będą miały charakter interdyscyplinarny i będą  nawiązaniem do historii sztuki, archeologii czy historii regionalnej.

Aby rozbudzić zainteresowanie historią czy kulturą naszego regionu postaramy się wprowadzić naszych przedszkolaków w świat niemal baśniowy, by potem harmonijnie przenieść ich do czasów współczesnych, ukazując nie tylko budowle i pozostałe pamiątki przeszłości, ale również ten czar, który pozostał w komnatach zamku, urok rodzinnych wieczorów w prostej chłopskiej chacie oraz trud życia przy świecy, lampie naftowej.

Robotyka

Zajęcia z Lego WeDo wprowadzą Twoje dziecko w świat robotyki i programowania. Mali konstruktorzy zbudują proste roboty z kolorowych klocków Lego, a następnie ożywiają je przy pomocy łatwego, oprogramowania. Zajęcia mają charakter typowo praktyczny, rozwijają kreatywność, zdolności manualne i umiejętności techniczne. Lego WeDo to przede wszystkim zabawa, która uczy w przyjazny i zabawny sposób.

Piłka nożna

Piłka nożna dla dzieci jako sport zespołowy pozwala poczuć ducha zdrowej rywalizacji i nauczyć się zasad gry fair play. To zajęcia ogólnorozwojowe, zachęcające do biegania, a także rozwijające umiejętność taktycznego myślenia i analizowania.
Piłka nożna dla dzieci w naszym wykonaniu odbywa się pod czujnym okiem profesjonalnych trenerów i pasjonatów, jest gwarancją bezpieczeństwa i radosnej atmosfery.

Zajęcia z tablicą interaktywną

W trosce o jak najbardziej optymalny rozwój naszych przedszkolaków w czasie zajęć dydaktycznych wykorzystujemy tablice interaktywną. Działa ona jak duży ekran, który obsługujemy za pomocą dotyku. Przedszkolaki mogą rysować, malować, zaznaczać, przeciągać obrazy na wyznaczone miejsce, a także podkreślać interesujące nas rzeczy na wyświetlonym obrazie. Bawiąc się przyswajają nową wiedzę i umiejętności. Z tablicą nauka staje się prostsza i efektywniejsza.

Zajęcia z tablicą z iPADAMI

Zajęcia z użyciem iPadów przeznaczone są dla grup 5-letnich i odbywają się na zasadzie dwujęzyczności. W czasie zajęć korzystamy z różnorodnych aplikacji, które pozwalają przedszkolakom zrozumieć otaczający nas świat. Użycie najnowszych technologii na naszych zajęciach wpływa również na rozwój następujących obszarów dziecka: wzrok, słuch, mowa, sprawność fizyczna i motoryczna. Tacy mali a też potrafią  🙂

Top
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH