Terapia pedagogiczna

Zadania pedagoga specjalnego, terapeuty w Dwujęzycznym Przedszkolu CET:

1. Rozpoznawanie trudności i ich przyczyn, które zaburzają harmonijny rozwój dziecka.    Terapeuta kieruje rodziców do konkretnego specjalisty, w celu dokonania pełnej diagnozy.

2. Przeprowadzanie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, terapii pedagogicznej, której zadaniem jest:

 • usprawnić koncentrację uwagi,
 • rozwijać funkcje poznawcze,
 • usprawniać grafomotorykę,
 • doskonalić koordynację wzrokowo-ruchową,
 • usprawniać rozumowanie analityczno-syntetyczne,
 • rozwijać wyobraźnię wzrokowo-przestrzenną,
 • wzbogacać zasób słownictwa i wypowiedzi na określony temat,
 • utrwalać zagadnienia z zakresu podstawy programowej,
 • wzbogacać wiedzę na temat otaczającego świata.

Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne metody wspierające, stymulujące, aktywizujące i usprawniające rozwój dziecka:

 1. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
 2. Elementy Arteterapii (rysunek, malarstwo – w tym metoda malowania dziesięcioma palcami R. F. Show),
 3. Muzykoterapia,
 4. Biblioterapia, Bajkoterapia,
 5. Kinezjologia Edukacyjna Dennisona,
 6. Metoda Stymulacji Polisensorycznej,
 7. Elementy Terapii Integracji Sensorycznej – SI,
 8. Ruch Rozwijający według W. Sherborne,
 9. Terapia Behawioralna.
Top
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH