Oferta

  • Oferta Przedszkola:

  • dwujęzyczna opieka i edukacja od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30–17.30
  • codzienne zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez wykwalifikowanych, certyfikowanych nauczycieli porozumiewających się z dziećmi tylko w języku angielskim – od 5 do 13 godzin tygodniowo w zależności od wieku dzieci
  • realizacja Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego
  • praca metodą projektów edukacyjnych: projekty miesięczne oraz całoroczne np. Dogoterapia, Kuchcikowo, „Ja to Ja”
  • realizacja Ogólnopolskiego Programu „Optymistyczne Przedszkole”
  • realizacja ogólnopolskich projektów edukacyjnych m.in. Cała Polska Czyta Dzieciom, Sieciaki pl, Kubusiowi Przyjaciele Natury
  • realizacja innowacji pedagogicznych np. „Regionalne Podwórko, czyli międzyprzedszkolny spacer po Polsce”, „Bajka w podróży” we współpracy z przedszkolami z całej Polski
  • bogata oferta zajęć: język angielski, język hiszpański, sport, piłka nożna, muzyka z rytmiką, taniec, szachy, kodowanie na dywanie, robotyka, programowanie na ipadach
  • Magia teatru – spotkanie z teatrem
  • dni tematyczne
  • konkursy przedszkolne, rodzinne, międzyprzedszkolne
  • wycieczki bliższe i dalsze…
  • uroczystości przedszkolne: pasowanie na przedszkolaka, warsztaty świąteczne z rodzicami, Dzień Babci i Dziadka, Optymistyczny Mikołaj w przedszkolu, Dzień Rodziny, Dzień Optymizmu, Zakończenie Roku Szkolnego, Festyn Rodzinny i inne
  • udział w różnorodnych akcjach charytatywnych m. in. WOŚP, jesienny koncert dla hospicjum, Szlachetna Paczka
  • Klub Rodzica – rodzinne czytanie, prezentacja ciekawych zawodów, prowadzenie warsztatów tematycznych w grupach, pomoc w różnych przedsięwzięciach w przedszkolu
  • Diagnoza dziecka: obserwacje pedagogiczne, diagnoza inteligencji wielorakich
  • opieka psychologiczno – pedagogiczna: obserwacje, konsultacje i porady, diagnoza przyczyn trudności dzieci, zajęcia terapeutyczne m.in. terapia psychologiczna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne, warsztaty psychologiczne w grupach, psychopedagogizacja nauczycieli oraz rodziców
  • opieka logopedyczna
  • współpraca z Policją, Strażą pożarną, ratownikiem medycznym, dietetykiem i innymi
  • współpraca z rodzicami: spotkania z wychowawcą, konsultacje indywidualne z nauczycielami uczącymi w przedszkolu
  • zabawy na przedszkolnym placu zabaw oraz spacery

Dwujęzyczne Przedszkole CET to bezpieczeństwo, kreatywna edukacja na najwyższym poziomie oraz dużo dobrej zabawy !!!

Wszystkie zajęcia przedpołudniowe i popołudniowe są zapewnione w ramach czesnego.

Top
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH