Oferta i cennik

  Oferta Przedszkola:

 • dwujęzyczna opieka i edukacja od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30–17.30
 • codzienne zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez wykwalifikowanych, certyfikowanych nauczycieli porozumiewających się z dziećmi tylko w języku angielskim – od 5 do 13 godzin tygodniowo w zależności od wieku dzieci
 • realizacja Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego
 • praca metodą projektów edukacyjnych: projekty miesięczne oraz całoroczne np. Dogoterapia, Kuchcikowo, „Ja to Ja”
 • realizacja Ogólnopolskiego Programu „Optymistyczne Przedszkole”
 • realizacja ogólnopolskich projektów edukacyjnych m.in. Cała Polska Czyta Dzieciom, Sieciaki pl, Kubusiowi Przyjaciele Natury
 • realizacja innowacji pedagogicznych np. „Regionalne Podwórko, czyli międzyprzedszkolny spacer po Polsce”, „Bajka w podróży” we współpracy z przedszkolami z całej Polski
 • bogata oferta zajęć: język angielski, język hiszpański, sport, piłka nożna, muzyka z rytmiką, taniec, szachy, kodowanie na dywanie, robotyka, programowanie na ipadach
 • Magia teatru – spotkanie z teatrem
 • dni tematyczne
 • konkursy przedszkolne, rodzinne, międzyprzedszkolne
 • wycieczki bliższe i dalsze…
 • uroczystości przedszkolne: pasowanie na przedszkolaka, warsztaty świąteczne z rodzicami, Dzień Babci i Dziadka, Optymistyczny Mikołaj w przedszkolu, Dzień Rodziny, Dzień Optymizmu, Zakończenie Roku Szkolnego, Festyn Rodzinny i inne
 • udział w różnorodnych akcjach charytatywnych m. in. WOŚP, jesienny koncert dla hospicjum, Szlachetna Paczka
 • Klub Rodzica – rodzinne czytanie, prezentacja ciekawych zawodów, prowadzenie warsztatów tematycznych w grupach, pomoc w różnych przedsięwzięciach w przedszkolu
 • Diagnoza dziecka: obserwacje pedagogiczne, diagnoza inteligencji wielorakich
 • opieka psychologiczno – pedagogiczna: obserwacje, konsultacje i porady, diagnoza przyczyn trudności dzieci, zajęcia terapeutyczne m.in. terapia psychologiczna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne, warsztaty psychologiczne w grupach, psychopedagogizacja nauczycieli oraz rodziców
 • opieka logopedyczna
 • współpraca z Policją, Strażą pożarną, ratownikiem medycznym, dietetykiem i innymi
 • współpraca z rodzicami: spotkania z wychowawcą, konsultacje indywidualne z nauczycielami uczącymi w przedszkolu
 • zabawy na przedszkolnym placu zabaw oraz spacery
 • Dwujęzyczne Przedszkole CET to bezpieczeństwo, kreatywna edukacja na najwyższym poziomie oraz dużo dobrej zabawy !!!

Wszystkie zajęcia przedpołudniowe i popołudniowe są zapewnione w ramach czesnego.


Wpisowe i czesne

Jedno dziecko w przedszkolu Rodzeństwo Rodzeństwo
pierwsze dziecko drugie dziecko pierwsze dziecko drugie dziecko trzecie dziecko
Wpisowe –
jednorazowe
700 PLN 700 PLN 600 PLN 700 PLN 600 PLN 400 PLN
Czesne –
stawka miesięczna
700 PLN 700 PLN 600 PLN 700 PLN 600 PLN 400 PLN
Czesne w lipcu –
stawka miesięczna
550 PLN 550 PLN 550 PLN 550 PLN 550 PLN 400 PLN

Żywienie

 

1. Posiłki standardowe

Wariant Opłata dzienna Miesięczna bezzwrotna opłata z tytułu trzeciego i kolejnego rodzeństwa w przedszkolu
1. zestaw 3 posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek 12 PLN 100 PLN
2. zestaw 2 posiłków: śniadanie, obiad lub obiad, podwieczorek 11 PLN 100 PLN
3. obiad 8 PLN 80 PLN
 

2. Dieta indywidualna

Wariant Opłata dzienna Miesięczna bezzwrotna opłata z tytułu trzeciego i kolejnego rodzeństwa w przedszkolu
1. zestaw 3 posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek 15 PLN 120 PLN
2. zestaw 2 posiłków: śniadanie, obiad lub obiad, podwieczorek 13 PLN 120 PLN
3. obiad 9 PLN 100 PLN
Top
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH