Opieka specjalistyczna

Opieka psychologiczno-pedagogiczna
Nasi podopieczni objęci są bezpłatną pomocą psychologiczno – pedagogiczną.
Do zadań psychologa należy:
– obserwacja dzieci,
– rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci,
– konsultacje oraz wspieranie pracy nauczycieli,
– konsultacje dla rodziców,
– organizacja zajęć o charakterze terapeutycznym,
– prowadzenie zajęć warsztatowych w grupach w ramach programu „Ja to Ja”,
– prowadzenie zajęć warsztatowych rozwijających kompetencje wychowawcze dla rodziców oraz nauczycieli.
Konsultacja psychologiczna to pierwsze spotkanie psychologa z osobą zgłaszającą problem, rozmowa, podczas której możemy poznać najbliższe otoczenie dziecka tj. jego sytuację życiową oraz sposób funkcjonowania w różnych sytuacjach. Konsultacja psychologiczna pozwala zidentyfikować przyczynę trudności dziecka oraz wspólnie z rodzicami opracować i wprowadzić strategie zaradcze.
Kiedy należy szukać pomocy u psychologa?
Zawsze, gdy coś nas niepokoi, kiedy zachowanie dziecka nagle zmienia się lub gdy trudne zachowania utrzymują się pomimo podejmowanych przez nas działań. Na konsultację psychologiczną należy umówić się mailowo.
W jaki sposób psycholog udziela pomocy?
– wspólnie z osobami zaangażowanymi w proces wychowawczy dziecka (tj. rodzice, nauczyciele) opracowuje plan wspierania dziecka,
– przedstawia różne sposoby radzenia sobie z trudnym zachowaniem dziecka,
– dokonuje wstępnej diagnozy przyczyn trudności dziecka,
– kwalifikuje do zajęć terapeutycznych odbywających się na terenie przedszkola,
– kieruje do poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innych placówek specjalistycznych w celu dokonania pogłębionej diagnozy.

 

Pani Agnieszka – psycholog, pedagog terapeuta
Pani Natalia – psycholog

 

Opieka logopedyczna
Głównym celem terapii logopedycznej jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, wspomaganie rozwoju kompetencji językowych oraz korekta powstałych już wad wymowy i zaburzeń. Wiek przedszkolny to czas, w którym podejmowane w tym zakresie działania terapeutyczne są najbardziej efektywne. Ważne jest jednak współpraca rodziców z logopedą.

Pani Kasia – logopeda

Top
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH