Zajęcia popołudniowe

Zajęcia przyrodnicze „Eksperymanety”.
Celem zajęć jest:

 • rozbudzanie ciekawości otaczającym światem przyrody, prowadzenie obserwacji, wyciąganie trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych,
 • budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka,
 • poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie doświadczeń,
 • wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia,
 • przestrzeganie zasad współdziałania,
 • formułowanie spostrzeżeń i wniosków.
 

Zajęcia „Matematyczny bzik”.
Celem zajęć jest:

 • klasyfikowanie i porządkowanie obiektów,
 • orientowanie się w przestrzeni,
 • rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności przez działanie z zakresu edukacji matematycznej,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych,
 • tworzenie warunków sprzyjających zmysłowym spostrzeżeniom i doświadczeniom w obrębie edukacji matematycznej,
 • tworzenie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy,
 • wspomaganie dzieci o zróżnicowanych możliwościach intelektualnych,
 • zapobieganie ewentualnym niepowodzeniom w uczeniu się matematyki,
 • wspieranie ciekawości, samodzielności i aktywności dzieci w toku działań podejmowanych w zakresu edukacji matematycznej,
 • ułatwianie dostrzegania problemów i badanie ich w konkretnych przypadkach przez prowadzenie prostych rozumowań matematycznych.
 •  

  Zajęcia odbywają się cyklicznie od października do maja.

Top
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH