Struktura organizacyjna

Struktura Szkoły Podstawowej CET
Organ prowadzący Szkołę Podstawową CET: Centrum Edukacji Twórczej
e-mail: cet@cet-edu.pl
Osoba prowadząca Szkołę Podstawową CET/Dyrektor: Małgorzata Rudkowska
Dyrektor szkoły ds. pedagogicznych Joanna Wierzba e-mail: j.wierzba@cet-edu.pl
Zastępca dyrektora szkoły ds. pedagogicznych Agnieszka Hejmowska e-mail: a.hejmowska@cet-edu.pl
Dyrektor finansowy szkoły Ireneusz Rudkowski e-mail: cet@cet-edu.pl
Sekretariat
Sekretarka Dorota Kamińska e-mail: sekretariat@cet-edu.pl
tel. 505 650 500
Zgłaszanie i odwoływanie posiłków Dorota Kamińska e-mail: sekretariat@cet-edu.pl
tel. 508 168 069 (tylko SMS)
Zespół psychologiczno-pedagogiczny
Psycholog, pedagog, terapeuta Agnieszka Gardzielewska
Pedagog-terapeuta Agnieszka Hejmowska, Dorota Łagnowska
Psycholog, pedagog, terapeuta Urszula Demczuk, Marta Owczarska
Logopeda Katarzyna Binkowska
Top
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH