Zajęcia pozalekcyjne

[tabgroup]
[tab title=”profil ścisły”]
Szach i mat
 
Na zajęciach „Szach i mat” uczniowie zgłębiają tajniki gry w szachy, rozwiązują zadania szachowe, rozgrywają i analizują partie. Zajęcia są przeznaczone zarówno dla początkujących szachistów, jak i dla tych, którzy opanowali już zasady poruszania się bierek. Ukoronowaniem pracy w grupach jest odbywający się co roku turniej szachowy – Mistrzostwa Szkoły Podstawowej CET w Szachach.
 


Odyseja umysłu
 
Odyseja Umysłu uczy młodych ludzi stawiać czoła zmianom, zaszczepia w nich radość
z nauki i wiarę we własne zdolności osiągania tego, co inni mogliby uznać za niemożliwe.”

 
Dr Sam Micklus – twórca Odysei Umysłu
 
Odyseja Umysłu to program edukacyjny organizowany przez fundację Odyssey of the Mind mający na celu inspirowanie kreatywnego rozwoju  i krytycznego myślenia poprzez zachęcanie do twórczego rozwiązywania problemów. Program Odysei Umysłu realizowany będzie w dwóch drużynach konkursowych (po 7 osób wybranych przez trenerów) oraz drużynie warsztatowej ( 20 osób – rodzice zapisują dziecko drogą internetową) działających w Szkole Podstawowej CET w Kowalach przez odpowiednio wyszkolonych trenerów. Tworzymy pierwszą i drugą grupę wiekową – uczniów szkoły podstawowej. Na zadania realizowane przez nasze grupy składają się tzw. zadania spontaniczne oraz problemy długoterminowe. Uczestnicy zajęć samodzielnie analizują różnorodne zadania, poszukują możliwości rozwiązania ich i trenują dochodzenie do rozwiązania dzięki wysiłkowi grupy. Głównymi wymogami stawianymi przed uczestnikami programu są:

 • Samodzielne tworzenie rozwiązań (bez podpowiedzi i ingerencji ze strony osób trzecich).
 • Odpowiedzialność za własne pomysły i proponowane rozwiązania.
 • Szacunek dla odmiennych osobowości, pomysłów i poglądów, który przekłada się na dobrą współpracę w grupie.

„Wyrusz z nami w podróż, jaką jest edukacja…” to motto Odysei Umysłu, które motywuje nas do pracy podczas zajęć.

Głównymi wymogami stawianymi przed uczestnikami programu są:

 • samodzielne tworzenie rozwiązań (bez podpowiedzi i ingerencji ze strony osób trzecich),
 • odpowiedzialność za własne pomysły i proponowane rozwiązania,
 • szacunek dla odmiennych osobowości, pomysłów i poglądów, który przekłada się na dobrą współpracę w grupie.

„Wyrusz z nami w podróż, jaką jest edukacja!” – to motto programu „Odyseja umysłu”, które motywuje nas do pracy podczas zajęć.
 


Mistrzowie kodowania
 
„Mistrzowie kodowania” to ogólnopolski program mający na celu rozwiniecie umiejętności programowania od najmłodszych lat. Przez pierwsze osiem tygodni zajęć uczniowie poznają wszystkie moduły programowania, aby następnie tworzyć własne aplikacje lub gry za pomocą przyjaznego środowiska programistycznego Scratch.
 


Mini Logika
 
Zajęcia dedykowane dla klas I-IV.Poznajemy komputer i programowanie poprzez zabawę.

W programie:

 • Gra programistyczna dla dzieci Scottie Go!
 • Kursy programowania Code.org
 • Kurs matematyczny „Matlandia”
 • Kurs programowania Code combat
 • Gry programistyczne na Ipadach dla dzieci (Light Bot, Galaxy Codr)
 • Tworzenie budowli i mechanizmów w grze Minecraft
 • Tworzenie i edytowanie filmów z iPadem
 • Gry przygodowe point and click
 • Tworzenie obiektów 3D w programie Goxel

 


Komputerowy Mistrz
 
Zajęcia skierowane dla uczniów klas III-VI

 • Praca z wyszukiwarką internetową
 • Zabawy z mapami Google
 • Praca z edytorem grafiki
 • Tworzenie grafiki w programie Canva
 • Obsługa systemu operacyjnego Windows
 • Poznawanie elementów  tworzących zestaw komputerowy
 • Praca z kamerą cyfrową
 • Nagrywanie i montaż filmów
 • Tworzenie filmów w technice po klatkowej
 • Gry edukacyjne na iPad’ach
 • Budowanie Cyfrowego Miasta
 • Praca z edytorem tekstu
 • Zabawy z arkuszem kalkulacyjnym
 • Zakładanie stron internetowych w systemie Blogger, WordPress
 • Zabawy programistyczne w języku Scratch.

 


RoboLego
 
Zajęcia „RoboLego Science Club” to zajęcia robotyki prowadzone przy użyciu klocków Lego sterowanych za pomocą stworzonych przez siebie programów. Lego WeDo to najlepsze narzędzie do nauki robotyki we wczesnym etapie rozwoju. Uczniowie doskonalą swoje umiejętności manualne a z czasem poznają zagadnienia z robotyki, matematyki oraz programowania.
 


Druk 3D
 
Zajęcia dedykowane dla klas IV-VIII (limit 10 osób w grupie)

Poznajemy drukarkę 3D, filamenty, techniki druku, oprogramowanie i edytory 3D.

W programie:

Poznanie budowy drukarki 3D

Obsługa filamentu

Parametry druku z różnych tworzyw

Tworzenie i edytowanie modeli 3D w programach Tinkercad, DesignSpark

Zasoby portalu Thingiverse

Wydrukowanie wybranych modeli stworzonych na zajęciach

 


Młody matematyk
 
Zajęcia są kierowane dla uczniów klasy III Szkoły Podstawowej CET w Kowalach. Treści programu koła matematycznego będą dostosowane do wieku, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczniów. Głównym celem tych zajęć jest rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów oraz umożliwianie uzyskania wiedzy na wyższym poziomie, a także twórcza zabawa matematyką. Przygotowane zadania i ćwiczenia będą miały na celu rozbudzenie ciekawości ucznia oraz jego zainteresowań a także rozwijanie logicznego myślenia, zdobywanie umiejętności współpracy z rówieśnikami i samo uczenia się jaki i twórczej pracy. Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów klasy III SP CET za zajęcia.
 


Spotkania z Fizyką
 
Zajęcia te są przeznaczone dla uczniów klas VII – VIII, chcących poszerzyć swoje zainteresowania, ze szczególnym uwzględnieniem fizyki. Spotkania z Fizyką – skierowane do uczniów klasy VII i VIII. Będziemy przeprowadzać doświadczenia oraz rozwiązywać zadania wykraczające poza materiał realizowany na lekcjach. Dodatkowo postaramy się rozwijać zainteresowania interdyscyplinarne z innych przedmiotów, tam gdzie fizyka przychodzi z pomocą.
 


Zwykłe i niezwykłe zjawiska przyrodnicze
 
Celem zajęć będzie pobudzanie uczniów do samodzielnego, logicznego myślenia, rozwijanie ich zainteresowań, a także przygotowanie do dalszej edukacji. przyrodniczej. Poprzez doświadczenia, obserwacje czy dyskusję będziemy zagłębiać wiedzę dotyczącą zjawisk przyrodniczych tych spotykanych w naszym codziennym życiu praktycznie każdego dnia oraz tych, które zdarzają się o wiele rzadziej. Podczas zajęć będą również omawiane zadania i przeprowadzane doświadczenia z Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik.
 


Z przyrodą za pan brat
 
Zajęcia te są przeznaczone dla uczniów klas III-V, chcących poszerzyć swoje zainteresowania przyrodnicze i proekologiczne ze szczególnym uwzględnieniem biologii. Poprzez doświadczenia, gry dydaktyczne i animacje uczniowie będą poznawać treści z zakresu biologii. Tak aby na kolejnych etapach edukacji biologia nie sprawiała im problemów. Podczas zajęć będą również omawiane zadania i przeprowadzane doświadczenia z Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik.
 


Zwykłe i niezwykłe zjawiska przyrodnicze
 
Zajęcia te są przeznaczone dla uczniów klas III -V, chcących poszerzyć swoje zainteresowania przyrodnicze i proekologiczne ze szczególnym uwzględnieniem biologii. Poprzez doświadczenia, gry dydaktyczne i animacje uczniowie będą poznawać treści z zakresu biologii. Tak aby na kolejnych etapach edukacji biologia nie sprawiała im problemów. Podczas zajęć będą również omawiane zadania i przeprowadzane doświadczenia z Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik.[/tab][tab title=”profil humanistyczny”]
The Jukebox Club
 
Zajęcia muzyczno-językowe przeznaczone dla uczniów klas 4,5,6. Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy językowo-kulturowej podczas poznawania wybranych utworów muzycznych. Uczniowie dowiedzą się ciekawostek z życia twórców muzyki anglosaskiej i faktów na temat krajów ich pochodzenia. Poszerza również swoją wiedze językową o wybrane wyrażenia i struktury gramatyczne. Podziela się przy tym swoimi inspiracjami językowo-muzycznymi z innymi uczniami.
 


Reading Club
 
Reading Club to zajęcia  przygotowujące do Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego w języku angielskim dla  uczniów klas 4-5.
 


Know Yourself
 
If you want to:
– learn more about yourself,
– know your weak and strong points,
– learn more about your character, personality and temper,
– know how to plan your work and deal with stress
If you are good at English (the meeting will be held in English), like project and group work – join our club each Tursday at 2.50-4.20 p.m.
 


Ole!
 
Nauka poprzez muzykę?? Tak! Uczenie się języka poprzez słuchanie piosenek to jeden z najprzyjemniejszych i najefektywniejszych sposobów na poszerzenie zasobu słownictwa, ćwiczenie wymowy, rozumienia ze słuchu, a nawet poprawnej pisowni. Jeśli chcesz pogłębić swoją znajomość języka hiszpańskiego, a do tego kochasz śpiewać, to kółko jest właśnie dla Ciebie!
 


HOLA!
 
Kółko języka hiszpańskiego HOLA! zaprasza na zajęcia dodatkowe.
Będziemy grać i bawić się, poznawać kulturę Hiszpanii i krajów Ameryki Południowej. Będą również zajęcia z konwersacji.
 


Historia religii
 
Zajęcia z historii religii przeznaczone są dla uczniów klas V- VIII SP CET. W czasie zajęć przyjrzymy się głównym religiom świata, które zdeterminowały kształt wyobrażeń religijnych na obszarze wszystkich kontynentów. Naszą przygodę rozpoczniemy od religii archaicznych, by zrozumieć  jak różne wyobrażenia wpływały na postrzeganie rzeczywistości przez człowieka. Inne bloki tematyczne będą dotyczyły:

 • religii starożytnych Egipcjan, Greków i Rzymian,
 • hinduizmu (główne zagadnienia),
 • religii Chin- specyfika kultu przodków, religijnych funkcji władców oraz kultu nieba,
 • buddyzmu (specyfika sytuacji na Cejlonie, w Tybecie, Indochinach, Chinach i Mongolii. Japonia jako przykład synkretyzmu religijnego. Zagadnienia etyki buddyjskiej),
 • judaizmu – Hebrajczycy, Izraelici, Żydzi i ich religia,
 • chrześcijaństwa – Stary i Nowy Testament z punktu historycznego,
 • islamu- sunnizm, szyizm. Objawienie i kanon tekstu Koranu. Prawo a religia.

 


Zajęcia z hieroglifów
 
Zajęcia z hieroglifów przeznaczone są dla uczniów klas IV- VII SP CET. W czasie zajęć poznamy alfabet świętego pisma starożytnych Egipcjan (jego ewolucję), nauczymy się odczytywać proste inskrypcje świątynne jak i tworzyć proste zdania w tym języku. Zajęcia z hieroglifów wzbogacone zostaną informacjami na temat historii tego kraju, religii jak i wiedzy na temat życia i funkcjonowania mieszkańców znad Nilu.
 


Bystre niedźwiadki
 
Więcej
 


Drużyna harcerska[/tab][tab title=”profil artystyczny”]
Śpiewajmy razem
 
Na zajęciach „Śpiewajmy razem” będziemy uczyć się śpiewu zbiorowego i indywidualnego.
 


Chór Szkolny Vivo
 
Miejsce w którym razem będziemy się bawić muzyką, szlifować słuch, emisję głosu ale przede wszystkim śpiewać ile dusza zapragnie. Trenujemy śpiewanie i solo i harmonicznie. Repertuar jest zróżnicowany, zawierający utwory poważne, patriotyczne oraz na uroczyste okazje ale również rozrywkowe. Planujemy jak najwięcej występów. Zespół przeznaczony dla dzieci od klasy 3 wzwyż.
 


Zrób to Sam
 
Zajęcia dodatkowe Zrób to Sam skierowane są do uczniów klas młodszych. Będą to zajęcia o tematyce plastyczno-technicznej rozwijające kreatywność i zmysł artystyczny, podczas zajęć dodatkowych dzieci będą miały szansę zapoznać się z nowymi technikami. Stopień trudności przewidzianych zadań, będzie dopasowany do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.
 


Nauka gry na gitarze
 

Uczymy się grać na gitarze od podstaw, nauki akordów, ćwiczeń rytmicznych , łatwych piosenek poprzez trudniejsze kompozycje, ćwiczenie utworów na dwie gitary, improwizacje muzyczne.

Grupa przeznaczona dla wszystkich uczniów klas podstawowych.

 


Taniec
 
Zajęcia taneczne dla klas starszych to głównie nauka układów choreograficznych składających się z podstawowych kroków stylu tańca jakim jest dancehall. Uczniowie mają szanse poznać nie tylko kroki, ale także kulturę i korzenie z jakich się wywodzi. Będziemy pracować nad synchronizacją, poznaniem swojego ciała, współpracą, wzajemnym szacunku do partnera oraz wyczuciem muzycznym. Zajęcia te skupiają uwagę przede wszystkim na pasji, ale również systematycznym uczestnictwie i zaangażowaniu żeby mieć szansę zaprezentować nasze umiejętności i efekty.
 


Let’s danceHall
 
Zajęcia taneczne dla klas 1-4 to głównie nauka krótkich układów choreograficznych składających się z podstawowych kroków stylu tańca jakim jest dancehall. Uczniowie mają szanse poznać nie tylko kroki, ale także kulturę i korzenie z jakich się wywodzi. Będziemy pracować nad synchronizacją, poznaniem swojego ciała, współpracą, wzajemnym szacunku do partnera oraz wyczuciem muzycznym. Zajęcia te skupiają uwagę przede wszystkim na pasji, zabawie z muzyką, luźnej atmosferze, ale również systematycznym uczestnictwie i zaangażowaniu żeby mieć szansę zaprezentować nasze umiejętności i efekty.
 


Ceramika
 
Skierowana do uczniów klas młodszych jak i starszych, uwzględniając podział na grupy. Widzę tu podział tematów zajęć związaną z porami roku/miesiącami co nadałoby spójności. Zajęcia mają na celu rozwijanie zmysłu artystycznego usprawnianie zdolności manualnych oraz ćwiczenie motoryki małej u młodszych dzieci.[/tab][tab title=”profil sportowy”]
Szkolne koło sportowe
 
Celem zajęć szkolnego koła sportowego jest zachęcenie dzieci do czynnego uprawiania sportu i odnajdywania w nim swojej pasji oraz wyszukiwanie talentów sportowych. Na zajęciach wykorzystujemy jak najwięcej sprzętu sportowego. Dzieci uczą się zasad fair play, zasad gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, unihokeja, dwa ognie, kwadranta. Na zajęciach koła sportowego uczymy się również podstaw gimnastyki akrobatycznej, m.in. przewrotu w przód z uniku podpartego, przewrotu w tył.
 


Piłka nożna
 
Celem zajęć „Królowie boiska” jest nauczenie dzieci podstaw gry w piłkę nożną, techniki oraz taktyki, stworzenie drużyny oraz przygotowanie jej do turniejów zarówno szkolnych, jak i międzyszkolnych. Chłopcy i dziewczęta uczą się na zajęciach, jak dokładnie podać piłkę, oddać strzał na bramkę czy wykonać zwód. Jednym z ważniejszych zadań szkółki piłkarskiej jest zaszczepienie w dzieciach zdrowego trybu życia przez czynne uprawianie sportu, promowanie zasad fair play, higieny osobistej oraz umiejętności współpracy w zespole.
 


Piłka ręczna
 
Podstawowym celem zajęć  jest wszechstronny rozwój uczniów. Głównym założeniem jest nie tylko zdobywanie jak najlepszych wyników w meczach towarzyskich czy turniejach, lecz także propagowanie sposobów aktywnego spędzania wolnego czasu oraz przygotowanie młodego człowieka do systematycznego uprawiania ćwiczeń fizycznych i rekreacyjnych. Udział w zawodach sportowych ma dawać radość z sukcesów indywidualnych i zespołowych. Spotkanie z przeciwnikiem ma uczyć tolerancji, szacunku i zdrowych zasad rywalizacji sportowej.Piłka ręczna w znaczący sposób wpływa na kształtowanie cech motorycznych. O jej atrakcyjności decyduje zmienność akcji, duża liczba strzelonych bramek oraz bezpośrednia walka z przeciwnikiem. Ta ciekawa gra stała się ostatnio popularna także wśród szkolnych dzieci.
 


Siatkówka
 
Korzyści wczesnego rozpoczynania zajęć w siatkówce związane są ze znaczącymi możliwościami kształcenia motoryki, w szczególności koordynacji ruchowej właśnie już w  wieku 9-13 . Dobra koordynacja ruchowa jest niezbędna do opanowania elementów technicznych w piłce siatkowej. Aby wyzwolić zaangażowanie i wzbudzić radość z uczestnictwa w zajęciach, należy zastosować odpowiednie  metody, formy i środki. Proces nauczania gry w siatkówkę jest bardzo złożony i skomplikowany ze względu na ogromną różnorodność działań technicznych i rozwiązań taktycznych. Najlepiej rozpocząć go jak najwcześniej, oczywiście od najprostszych form zabawowych, a następnie ścisłych poprzez fragmenty gry, w tym również gry małe. Naturalne formy ruchu: biegi, skoki, pady, rzuty rozwijają szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Ważną cechą gry jest zespołowość. Rozwija możliwości wykazania inicjatywy, zdyscyplinowania, przyjmowania odpowiedzialności.
 


Koszykówka
 
Podczas zajęć „Piłką do kosza” uczymy się gry w koszykówkę, kładąc szczególny nacisk na rozwój umiejętności ruchowych przez stosowanie zarówno ćwiczeń wszechstronnie rozwijających, jak i kształtujących sprawność specjalną. Celem zasadniczym etapu wstępnego i ukierunkowanego nie jest wyszkolenie młodziutkiego mistrza, lecz odpowiednie przygotowanie ucznia zawodnika do następnych etapów wieloletniego procesu szkoleniowego. Celem głównym programu szkolenia jest wytworzenie u dzieci nawyku aktywności fizycznej – indywidualnej i zespołowej. W trakcie treningów dzieci uczą się wszystkich elementów techniki gry. Rozwijamy cechy motoryczne: szybkość, wytrzymałość, koordynację wzrokowo-ruchową, orientację w przestrzeni, gibkość, zwinność i skoczność. Stosujemy ciekawe formy i metody treningowe, dostosowane do wieku ćwiczących (gry, zabawy oraz rywalizację). Duży nacisk kładziemy na wychowanie, kulturę osobistą i kształtowanie zdrowego stylu życia.
 


Gimnastyka akrobatyczna
 
Zadaniem gimnastyki akrobatycznej jest rozwijanie i doskonalenie określonych umiejętności ruchowych. Celem wysokiej specjalizacji w sporcie gimnastycznym jest opanowanie techniki sportowej i systematyczne jej doskonalenie oraz maksymalny rozwój funkcji organizmu i osiągnięcie możliwie najwyższego rozwoju cech psychomotorycznych. Grupy z zajęć gimnastyki akrobatycznej będą podzielone na dwa bloki. Jeden przeznaczony dla uczniów na poziome podstawowym drugi natomiast dla grupy zaawansowanej.[/tab][/tabgroup]

Top
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH