Zapisy do nauczycieli

Pani Anna, Dyrektor Przedszkola, nauczycielka wychowania przedszkolnego

Pani Agnieszka, nauczycielka wychowania przedszkolnego

Pani Aleksandra, nauczycielka j.angielskiego

Pani Anna, nauczycielka wychowania przedszkolnego

Pani Beata, nauczycielka wychowania przedszkolnego

Pani Grażyna, nauczycielka wychowania przedszkolnego
Pani Joanna, opiekunka
Pani Justyna, nauczycielka wychowania przedszkolnego
Pani Karolina, nauczycielka wychowania przedszkolnego
Pani Marta, nauczycielka j.angielskiego
Pani Natalia, nauczycielka wychowania przedszkolnego
Pani Natalia, psycholog

Pani Paulina, nauczycielka wychowania przedszkolego

Pan Robert, nauczyciel wychowania fizycznego
Pan Sebstian, nauczyciel j.angielskiego
Pan Stanislaw, nauczyciel muzyki
Top
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH