Zapisy

Oddział CET

Przedszkole CET

do grupy:

rok:

Szkoła podstawowa CET

rok:

do klasy:


Dane osoby zgłaszającej

Imiona:

Nazwisko:

Telefon:

E-mail:


Dane dziecka

Imiona:

Nazwisko:

Numer PESEL:

Obywatelstwo:

Data urodzenia (RRRR-MM-DD):

Miejsce urodzenia:


Adres zameldowania dziecka

Ulica i numer mieszkania:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Gmina:

Zaznacz, jeśli adres zamieszkania dziecka jest inny niż adres zameldowania dziecka.
[group zam_dziecka]


Adres zamieszkania dziecka

Ulica i numer mieszkania:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Gmina:

Orzeczenie niepełnosprawności (W razie posiadania ww. orzeczenia należy dostarczyć jego kopię do sekretariatu.):
taknie

[/group]


Dane matki

Imiona:

Nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Zaznacz, jeśli adres zamieszkania matki jest inny niż adres zameldowania dziecka.
[group zam_matki]


Adres zamieszkania matki

Ulica i numer mieszkania:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Gmina:

[/group]


Dane ojca

Imiona:

Nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Zaznacz, jeśli adres zamieszkania ojca jest inny niż adres zameldowania dziecka.
[group zam_ojca]


Adres zamieszkania ojca

Ulica i numer mieszkania:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Gmina:

[/group]


Dane obecnej szkoły dziecka

Nazwa i numer szkoły:

Ulica i numer:

Miejscowość:


Oświadczenia i upoważnienia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Centrum Edukacji Twórczej Małgorzata Rudkowska w procesie rekrutacji.


Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.2016 poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informuję, że:
  • Administratorem danych osobowych wskazanych w umowie jest Centrum Edukacji Twórczej Małgorzata Rudkowska z siedzibą przy ul. Gruszkowej 3, 80-180 Kowale.
  • Inspektorem ochrony danych jest osoba upoważniona przez organ prowadzący Szkołę Podstawową CET.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


Top
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH