Innowacja pedagogiczna

“Przedszkolne podwórko” – czyli międzyprzedszkolny spacer po Polsce”- projekt ogólnopolski.
Zadaniem projektu jest rozbudzenie u dzieci poczucia przynależności narodowej oraz znajomości kultury i historii własnego kraju.
Podczas cotygodniowych zajęć dzieci z grup: Bystrzaki, Myślicieli i Odkrywców zwiedzają Polskę. Przygotowane prezentacje oraz zadania do wykonania przez nauczycieli z całej Polski z 16 województw omawia pani Magdalena Jabłońska, która jest autorką innowacji na temat województwa pomorskiego.
Do tej pory poznaliśmy trzy województwa: pomorskie, małopolskie oraz kujawsko – pomorskie i ich najważniejsze miasta, zabytki oraz
postacie związane z regionami.
W styczniu i w lutym omawiamy województwo kujawsko – pomorskie i poznaliśmy takie miasta i legendy z nim związane jak.: Bydgoszczy i Toruń. Po feriach czeka nas słodkie zadanie do wykonania będziemy piekli toruńskie pierniki.

Top
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH