„Regionalne Podwórko”, czyli międzyprzedszkolny spacer po Polsce

Nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskim projekcie – innowacji pedagogicznej „Regionalne Podwórko”. Odbiorcami innowacji są dzieci w wieku 3–6 lat uczęszczające do 21 przedszkoli w 16 województwach naszego kraju. Celem projektu jest rozbudzenie u dzieci poczucia przynależności narodowej oraz znajomości kultury i historii własnego kraju. Związek z własnym regionem jest sprawą bardzo istotną dla ukształtowania w dziecku poczucia własnej tożsamości. tradycja, zwyczaje i sztuka ludowa są częścią historii i kultury narodowej, a ich poznanie jest jednym z elementów, który ma wpływ na budzenie świadomości narodowej. Edukacja regionalna kształtuje w dziecku cechy, które zaprocentują w dorosłym życiu. Mamy nadzieję, że dzieci, które pokochają swoje miasto, okolice i kraj, jako dorośli będa działać na rzecz rozwoju regionu, w którym przyjdzie im mieszkać.

Kolorem czerwonym zaznaczono omówione województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, małopolskie.

Top
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH