Dogoterapia w marcu

Już jutro oraz 12 marca dogoterapia dla przedszkolaków.
Podczas zajęć dzieci razem z Dżmim oraz Frankim będą brali udział w zajęciach ruchowych.
Nauczymy się podążać za psem po torze oraz egzekwowanie komend. Każde dziecko będzie miało za zadanie poprosić psa o wykonanie określonej komendy.

Top
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH